LIÊN HỆ VỚI LIVABIN

Thôn An Lạc, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên

CÔNG TY TNHH LIÊN KẾT ĐẦU TƯ LIVABIN
Địa chỉ: Thôn An Lạc, Xã Trưng Trắc, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
Điện thoại: 0221-399-7674 / Fax: 0221-399-7409
Email: nhansulivabin@gmail.com
Website: www.Livabin.com