Livabin là tập hợp đông đảo đội ngũ cán bộ được đào tạo bài bản trong nước và Quốc tế, nhiều kinh nghiệm trong tổ chức quản lý điều hành, nghiên cứu sản phẩm, sản xuất bảo quản sản phẩm cùng đội ngũ công nhân kỹ thuật có tay nghề cao, đầy nhiệt huyết.