PigMax P104LS

Chuyên dùng cho heo thịt
Từ 45KG – Xuất bán
Dinh dưỡng cân đối
Heo lớn nhanh, chi phí thấp
Mông vai nở, tỷ lệ nạc cao, đỏ đẹp tự nhiên
Giàu dinh dưỡng

Call Now Button