PigMax P104F

Dành cho lợn trang trại
Hỗn hợp dành cho lợn Siêu nạc
Từ 40KG đến 100KG
ADG giai đoạn này >850g/con/ngày
FCR 2.2 – 2.4 kg thức ăn/1kg tăng trọng
Trọng lượng heo 150 ngày đạt tối thiểu 96kg

Call Now Button